نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیچ دستی فانتزی توسن20سانت(فک80)

مشخصه ها جنس دسته :PVC متریال فک ها :چدن مالیبل متریال میله راهنما :کربن استیل متریال پیچ :کربن استیل روکش

پیچ دستی فانتزی توسن20سانت ضامن دار(فک60)

مشخصه ها جنس دسته :PVC متریال فک ها :چدن مالیبل متریال میله راهنما :کربن استیل متریال پیچ :کربن استیل روکش

پیچ دستی فانتزی توسن20سانت(فک50)

مشخصه ها جنس دسته :PVC متریال فک ها :چدن مالیبل متریال میله راهنما :کربن استیل متریال پیچ :کربن استیل روکش

پیچ دستی فانتزی توسن15سانت(فک80)

مشخصه ها جنس دسته :PVC متریال فک ها :چدن مالیبل متریال میله راهنما :کربن استیل متریال پیچ :کربن استیل روکش

پیچ دستی فانتزی توسن15سانت(فک50)

مشخصه ها جنس دسته :PVC متریال فک ها :چدن مالیبل متریال میله راهنما :کربن استیل متریال پیچ :کربن استیل روکش